Ders İçerikleri

1. DÖNEM
 
OD 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (T: 2, U: 0, L: 0, AKTS: 2 ZORUNLU)
Dersin tanıtımı, Türk devrimine yol açan gelişmeler, Osmanlı modernleşmesi (Tanzimat dönemi), Osmanlı modernleşmesi (ll. Meşrutiyet dönemi), l. Dünya Savaşı öncesindeki gelişmeler, l. Dünya Savaşı ve sonrasında Osmanlı Devleti, ulusal direnişin örgütlenmesi, kongreler ve Misak-ı Milli, TBMM’nin kurulması, iç isyanlar, Sevr Antlaşması, ulusal kurtuluş savaşının maddi kaynakları, ulusal kurtuluş savaşı ve cepheler, TBMM’nin dış ilişkileri, Cumhuriyet’in ilanı, Türk devriminin nitelikleri.
 
OD 103 TÜRK DİLİ I (T: 2, U: 0, L: 0, AKTS: 2 ZORUNLU)
Dilin tanımı ve özellikleri, Yeryüzündeki diller, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri, Atatürk'ün dil devrimi, Türkçe ’de sesler, Türk dilinin ses özellikleri, yazım kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması.
 
OD 105 YABANCI DİL I (T: 2, U: 0, L: 0, AKTS: 2 ZORUNLU)
Introduction to the course. Talking about how you feel. Everyday expressions: Asking for things. Naming parts of the body. Describing some common health problems. Grammar: Have/Has. Naming some skills. Making a date. Talking about talents. Inviting someone. Grammar: Can/Can’t. Saying your favorite sport. Naming some transportation. Understanding and writing a postcard. Asking about vacation plans. Everyday. expressions: Saying goodbye. Grammar: Present continuous. Describing people. Understanding and write a description of people. Offering and asking for a seat politely. Grammar: Present simple review. Saying where people are. Understanding and tell a story in the past. Grammar: Past simple -to be. Expressing anger. Talking about work activities. Making sentences in the simple past tense. Saying where you are from. Talking about past. Grammar: Negative statements. Saying who is right and wrong. Past simple of irregular verbs. Sentence stress. Naming some weekend activities. Grammar: Past Simple Questions. Sentence intonation. Building a conversation. Asking about someone’s weekend.
 
OD 107 KARİYER PLANLAMA (T: 1, U: 0, L: 0, AKTS: 2 ZORUNLU)
Kişisel ilgi alanları, kişisel özellikler ve değerleri, beceriler, gelecek hedefleri, hedeflere uygun kariyer planlaması.
 
BP 103 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (T: 3, U: 1, L: 0, AKTS: 6 ZORUNLU)
Bilgisayar temel kavramları, Windows programı bileşenleri ve kullanımı, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint kullanımı, temel iletişim programları (internet teknolojisi, web sayfaları, e-posta) yönetimi ve kullanımı.
 
MA 101 MATEMATİK (T: 3, U: 0, L: 0, AKTS: 4 ZORUNLU)
Sayılar ve sayı sistemleri, çarpanlara ayırma, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, logaritma, trigonometri, karmaşık sayılar, geometri.
 
MA 103 FİZİK (T: 3, U: 0, L: 0, AKTS: 4 ZORUNLU)
Fizikteki temel büyüklükler ve birim sistemleri. Skaler ve vektörel büyüklükler, bir ve iki boyutta düzgün doğrusal hareketler. Dinamik ve statik kavramları ve uygulamaları, kuvvet, iş enerji prensipleri. Elektrik devreleri ve manyetik alan kavramları.
 
MA 105 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM (T: 2, U: 1, L: 0, AKTS: 4 ZORUNLU)
Teknik resim tanımı ve çizim araçları, Teknik resimde görünüşler, Ölçülendirmeler, Toleranslar ve yüzey işaretlendirmeleri, AutoCad arayüz tanıtımı, AutoCad "Draw" araç çubuğu komutları, AutoCad "Modify" araç çubuğu komutları, AutoCad "Annotation" araç çubuğu komutları, AutoCad "Layers" araç çubuğu komutları, AutoCad "Parametric" araç çubuğu komutları.
 
MA 107 MALZEME BİLGİSİ VE SEÇİMİ (T: 3, U: 0, L: 0, AKTS: 4 ZORUNLU)
Malzemelerin sınıflandırılması ve özellikleri. Metallerin Yapısı. Çelik ve dökme demir malzemeler. Demir olmayan metaller. Sinter malzemeler. Plastikler. Birleşik (karma, kompozit) malzemeler. Korozyon ve korozyondan koruma. Malzeme muayenesi.
 
2. DÖNEM
 
OD 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (T: 2, U: 0, L: 0, AKTS: 2 ZORUNLU)
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II dersi içeriğinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze değin, siyasal, ekonomik, kültürel, toplumsal ve ekonomik gelişmelere yer verilmiştir. Yakın tarihimizin önemli dönüm noktaları esas alınarak Türkiye’nin geçirdiği değişimlere değinilmiştir. Atatürkçü düşüncenin ilkeleri ve çağdaş bir düşünce olarak Atatürkçülük, dersin amacına uygun bir şekilde ders içeriğinde yer almıştır.
 
OD 104 TÜRK DİLİ II (T: 2, U: 0, L: 0, AKTS: 2 ZORUNLU)
Sözcük ve cümle bilgisi; yazılı anlatım, yazılı anlatımda yöntemler ve plan, yazılı anlatım uygulaması, makaleler, rapor, eleştiri yazıları, resmi yazışmalar ve diğer metin türleri (hikâye, roman, köşe yazısı vb) sözlü anlatım ve iletişim.
 
OD 106 YABANCI DİL II (T: 2, U: 0, L: 0, AKTS: 2 ZORUNLU)
Alışveriş, geçmiş olaylar, seyahat, tatil, hava durumu, sosyal ağlardan iletişim, deneyimler ve gelecek planları konuları üzerine okuma, dinleme, konuşma ve yazma çalışmaları yapılacaktır. İlgili kelime, dil bilgisi ve telaffuz çalışmaları yapılacaktır.
 
MA 102 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I (T: 3, U: 1, L: 0, AKTS: 5 ZORUNLU)
3B tasarım ve tasarım prensipleri, SolidWorks programı ara yüzlerinin tanıtımı, Sketch araç çubuğu ve İki boyutlu çizim komutları, Üç boyutlu çizim komutları (Features), Tasarlanmış makine parçalarından montaja geçiş, montaj (assambly) araç çubuğu ve komutları, teknik resim (drawing) komutları.
 
MA 104 İMALAT İŞLEMLERİ I (T: 3, U: 0, L: 0, AKTS: 4 ZORUNLU)
İmalatta iş güvenliği. İmalat metotlarının sınıflandırılması. Döküm teknolojisi. Plastik şekillendirme yöntemleri. Dövme. Sac işleme. Haddeleme. Birleştirme işlemleri. Vida dişi. Cıvatalı birleştirmeler. Pimli birleştirme. Yapıştırma. Lehimleme. Kaynak işlemleri.
 
MA 106 MEKANİK (T: 3, U:0, L: 0, AKTS: 5 ZORUNLU)
Genel ilkeler, kuvvet ve yer vektörleri, bir maddesel noktanın dengesi, bir rijit cismin dengesi, ağırlık merkezi ve geometrik merkez, iç kuvvetler, gerilme ve şekil değiştirme kavramları, malzemelerin mekanik özellikleri, normal kuvvet, burulma.
 
MA 108 CNC TEKNOLOJİSİ (T: 3, U: 0, L: 0, AKTS: 5 ZORUNLU)
CNC'ye giriş, CNC tezgâhları, CNC dik işleme merkezleri, eksen ve hareket terimleri, referans noktaları, programlama sistemleri, G ve M kodları, kesici takım hareketleri, tek tekrarlı çevrimler, çok tekrarlı çevrimler, delme ve kanal açma, çok ağızlı vidaların açılması, programlama ve tezgâh panelini kullanma, kesici takımlar.
 
MA 110 ÖLÇME VE KALİTE KONTROL (T: 3, U: 0, L: 0, AKTS: 5 ZORUNLU)
Ölçmenin tanımı ve önemi, birim sistemleri ve dönüşümleri, uzunluk, alan, hacim ölçümü, ağırlık, basınç ve gerilme ölçümü, yoğunluk ve akışkanlık ölçümü, sıcaklık ölçümü, eğim, vektör ve moment ölçümü, kesit ve çap ölçümü, hız ve devir, ışık ve ses ölçümü, ölçü aletleri, ölçme hataları, akım ve gerilim ölçme, direnç, bobin, kondansatör ve RLC ölçme, frekans ve güç katsayısı ölçümü, osiloskop ile ölçüm, ölçü trafoları, iş, güç ve enerji ölçümü, elektrik sayaçları.
 
3. DÖNEM
 
MA 201 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II (T: 3, U: 1, L: 0, AKTS: 5 ZORUNLU)
2 boyutlu çizim, 2 boyutlu çizimlere 3. boyut kazandırma, sac metal işleme, parça montajı, görselleştirme, teknik resim, mesh yüzey modelleme.

MA 203 İMALAT İŞLEMLERİ II (T: 3, U: 0, L: 0, AKTS: 4 ZORUNLU)
Talaşlı imalatın esasları (kesici takımlar, talaş oluşumu, kesici malzemeler, soğutucu sıvılar). Elle talaş kaldırma (markalama, keskiler, testereler, eğeler). Takım tezgâhlarında talaş kaldırarak şekillendirme. Takım tezgâhları hareket sistemleri. Bağlama elemanları. Delme işlemleri. Tornalama. Frezeleme. Broşlama. Taşlama. Hassas işleme. Yüzey temizleme.
 
MA 205 MAKİNE ELEMANLARI (T: 2, U: 0, L: 0, AKTS: 3 ZORUNLU)
Birim sistemleri- makine tasarımında genel esaslar, standartlar- toleranslar ve geçmeler, makine elemanlarının mukavemet hesapları, makine elemanı için malzeme seçimi, lehim bağları, yapıştırma bağları, kaynak bağları-perçin bağları, cıvata bağları-pimler ve pernolar, mil-göbek bağlantıları, yaylar-akslar-miller, triboloji (sürtünme-yağlar ve yağlama), kaymalı yataklar, rulmanlar, kavramalar-kayış kasnak mekanizmaları, dişli çarklar, sistemsel makine elemanları analizi.
MA 207 KAYNAK TEKNOLOJİSİ (T: 2, U: 0, L: 0, AKTS: 3 ZORUNLU)
Kaynak yöntemlerinin sınıflandırılması, gaz eritme kaynağı, dökme demir ve demir dışı malzemelerin gaz eritme kaynağı, oksijen kaynak atölyelerindeki muhtemel kazalar ve korunma tedbirleri, elektrik ark kaynağı, ark, arkın başlatılması ve ark üflemesi, elektrik ark kaynağında kullanılan alet ve avadanlıklar, kaynak makineleri (akım üreteçleri), kaynak elektrotları, kaynak parametrelerinin seçimi, kaynak hataları.
 
MA 901 SEKTÖR UYGULAMALARI I (T: 0, U: 6, L: 0, AKTS: 8 ZORUNLU)
Alanına uygun bir kurum/kuruluşta gerçekleştirilen pratik çalışmalar.
 
 4. DÖNEM

MA 202 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM (T: 3, U: 1, L: 0, AKTS: 5 ZORUNLU)
Tezgah ve takım bilgisi, Talaş kaldırma teknikleri, NC Kodları, CAM programlarına model aktarma, Operasyon adımlarını belirleme, Operasyon CAM Simülasyonları.
 
MA 204 HİDROLİK PNÖMATİK (T: 3, U: 0, L: 0, AKTS: 5 ZORUNLU)
Hidroliğin temel ilkeleri, hidrolik elemanlar ve devreler, pnömatiğin temel ilkeleri, pnömatik elemanlar ve devreler.
 
MA 206 ALIŞILMAMIŞ İMALAT YÖNTEMLERİ (T: 3, U: 0, L: 0, AKTS: 4 ZORUNLU)
Alışılmamış imalat yöntemlere genel bakış, alışılmış imalat yöntemlerine göre avantaj/dezavantajları, alışılmamış imalat yöntemlerin seçim kriterleri, hızlı prototipleme ve 3D yazıcılar, 3D tarayıcı sistemleri.

MA 902 SEKTÖR UYGULAMALARI II (T: 0, U: 6, L: 0, AKTS: 8 ZORUNLU)
Alanına uygun bir kurum/kuruluşta gerçekleştirilen pratik çalışmalar.
 
GENEL SEÇMELİ I
 
GS 205 DAVRANIŞ BİLİMLERİ (T: 2, U: 0, L: 0, AKTS: 2 SEÇMELİ)
Davranış, davranış bilimleri, davranış bilimlerinin gelişimi ve diğer sosyal bilimlerle ilişkisi, davranış düzlemi ve sosyal kurumlar, davranışların temel kaynağı olarak ihtiyaçlar ve ilgili teoriler, kişilik ve kişilik özellikleri, öğrenme, algılama ve algılamayı farklılaştıran nedenler, sosyal etki ve uyma, tutum kavramı ve tutumlar, iletişim ve etkileyici iletişim, grup yapısı ve dinamiği, takım olma, grup takım ayrışması, kültür ve davranışın oluşumuna etkisi.
 
GS 211 GİRİŞİMCİLİK (T: 2, U: 0, L: 0, AKTS: 2 SEÇMELİ)
Girişimciliğin önemi ve nasıl girişimci olunur? Türkiye’de girişimci olma şekilleri. Girişimciliğin tarihçesi girişimciliğin başarı ve başarısızlık sebepleri İş planı. Risk sermayesi ve Türkiye’de uygulama alanı İş fikirleri üretmenin önemi ve girişimcilik politikaları. İşletme mevzuatı İşletmenin kuruluşu ile ilgili dosya düzenlenmesi. Çeşitli büyüklük ölçülerine göre küçük işletmeler. Şirket yapıları ve kuruluş aşamaları Küçük işletmelerin ekonomik ve sosyal sisteme katkıları Küçük bir işletmeye sahip olmanın yararları ve sakıncaları. Küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri. İş kurma ve yönetme Yönetim fonksiyonları Üretim çeşitleri ve stok kontrolü. Pazarlama, pazarlama planı ve pazar araştırması. Fiyatlandırma ve reklam. Dağıtım kanalları.
 
GS 219 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (T: 2, U: 0, L: 0, AKTS: 2 SEÇMELİ)
Bu ders, iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki temel kavramlar ve tarihsel gelişim kavramlarını; işyerindeki işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görev yetki ve sorumluluklarını; risk, tehlike, birincil, ikincil, üçüncül koruma kavramlarını; fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal riskler; işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve işyerindeki uygulamalar konularını içerir.
 
GS 227 İŞARET DİLİ (T: 2, U: 0, L: 0, AKTS: 2 SEÇMELİ)
Türkçe çeviri dili, el ve beden şekilleri, Ellerin beden durumu, Mimiklerin fonksiyonu, TİD dizi işitme engelli bireyle iletişim kurma, İşareti anlamlandırma Özgün anlatım, duygu ve görüşler aktarma.

GENEL SEÇMELİ II
 
GS 228 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI (T: 2, U: 0, L: 0, AKTS: 2 SEÇMELİ)
Bu dersin içeriğini toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, dayanışma ve iş birliğini pekiştirme, sorumluluk alma ve proje geliştirme/uygulama, sivil toplum kuruluşları oluşturmaktadır
 
GS 218 PROBLEM ÇÖZME VE KARAR VERME (T: 2, U: 0, L: 0, AKTS: 2 SEÇMELİ)
Bu dersin içeriğinde, bilgi sistemlerine detaylı bir bakış açısı geliştirilerek; ERP tanımı, tarihsel gelişimi, avantajları, dezavantajları, özellikleri, modülleri, ERP sisteminin yurt içi ve yurt dışı pazarındaki yeri, ERP sektöründe rol oynayan firmalar aktarılmaktadır. Çok ölçütlü karar verme yöntemlerinden en yaygın olarak kullanılan analitik hiyerarşi prosesi (AHP) yöntemiyle şirkete en uygun yazılım firmasının seçiminin, ERP sistemlerinin kurulumu ve kurulduktan sonra karşılaşılan problemlerin, enformasyon teknolojilerinde proje yönetiminin ve başarıya etki eden kritik faktörlerin üzerinde durulmaktadır. ERP programlarından NETSIS yazılımı ile öğrencilere aktarım yapılmaktadır.
 
GS 220 PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI (T: 2, U: 0, L: 0, AKTS: 2 SEÇMELİ)
Bu ders, sosyal davranış kuralları ile birlikte, protokol kavramı hakkında öğrencilerin detaylı bilgi sahibi olması sağlanmakta ve kurum-kuruluşlarda protokol kurallarının uygulanmasına ilişkin gerekli donanım kazandırılmaktadır. Bu bağlamda, dersin içeriği, protokol ve sosyal davranışa ilişkin temel kavramlar, protokol ilkeleri ve türleri, sosyal yaşamda ve iş yaşamında davranış biçimleri, sözlü ve yazılı iletişimde protokol, sözsüz iletişimde davranış ve protokol, kurumsal etkinliklerde protokol, yönetsel davranış protokolü, yönetici asistanının uygulaması gereken protokol kuralları ve davranış biçimlerini içermektedir.
 
GS 230 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (T: 2, U: 0, L: 0, AKTS: 2 SEÇMELİ)
Sürdürülebilirlik yönetimi, temel ilke ve kavramlar, liderlik, örgüt kültürü, inovasyon, insan kaynakları yönetimi, iş etiği ve girişimcilik, ülkemizde ve dünyadaki örnekler.
 
GS 232 TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI (T: 2, U: 0, L: 0, AKTS: 2 SEÇMELİ)
Temel kavramlar, teknolojinin olumlu ve olumsuz yönleri, bağımlılıklar, sanal zorbalık ve türleri, öğrencilere ailelere ve öğretmenlere yönelik farkındalık ve baş etme stratejilerinden oluşmaktadır.

MESLEKİ SEÇMELİ I
 
MA 221 İŞ KALIPLARI (T: 3, U: 0, L: 0, AKTS: 3 SEÇMELİ)
İş kalıplarının seri üretimdeki yeri ve önemi. İş kalıpları il ilgili genel tanımlar ve çeşitleri. Bağlama kalıplarının tasarımı, tasarım ilkeleri, tasarımda dikkat edilecek hususlar. Bağlama kalıbının fonksiyonları ve kalıp elemanları. Yerleştirme, destekleme ve konuma getirme kuralları ve elemanları. Bağlama ve yerleştirme prensipleri. Bağlama kalıplarında kullanılan yerleştirme yöntemleri ve elemanları. Güncel bağlama kalıbı örneklerinin incelenmesi. Bağlama kalıbının tasarım mekaniği. Bağlayıcı tipleri. Geometrik çizim, boyutlandırma ve toleranslar. Standard kalıp elemanları. Seri üretim sistemleri kalıpları.
 
MA 223 PLASTİK ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ (T: 3, U: 0, L: 0, AKTS: 3 SEÇMELİ)
Plastik şekil verme esasları. Elastisite ve plastisitenin temelleri. Çalışma koşullarına sürtünme ve yağlama. Deformasyon sıcaklık ilişkileri. Termoforming. Dövme yoluyla plastik şekil verme. Dövme haddeleriyle şekillendirme. Haddeleme. Köpükleme yöntemleri. Ekstrüzyon. Sac şekillendirme ve teknolojileri. Parça tasarım ilkeleri. Plastik şekillendirme kalıplarının imalatı.
 
MA 225 MEKANİK TESİSAT SİSTEMLERİ (T: 3, U: 0, L: 0, AKTS: 3 SEÇMELİ)
Sıhhi tesisat (temiz su tesisatı, pis su ve yağmur suyu tesisatı, gri su tesisatı), ısıtma ve soğutma sistemleri ve elemanları (kalorifer tesisatı, güneş enerjisi tesisatı, doğalgaz tesisatı), soğutma sistemleri ve elemanları (chiller, soğutma kuleleri, klima, vrf sistemleri, taze havalı klima santralleri, soğuk hava deposu), havuz tesisatı, asansör tesisatı, havalandırma tesisatı, yangın tesisatı.

MESLEKİ SEÇMELİ II

MA 227 ELEKTRİK ELEKTRONİK (T: 3, U: 0, L: 0, AKTS: 3 SEÇMELİ)
Temel elektrik kavramları, alternatif akım (AC) ve doğru akım (DC) gerilim ve akım kaynakları (bağımlı ve bağımsız) , Ohm yasası, Kirşof yasaları, dirençler (R), kondansatörler (C) ve bobinler (L), RLC devreleri, AC ve DC elektrik devre analiz yöntemleri (süperpozisyon, çevre akımları yöntemi, düğüm akımları yöntemi, Thevenin ve Norton teoremi ), yarı iletken devre elemanları (diyotlar, transistörler, tristör, triyak ve diyak), operasyon amplifikatörler (OpAmp), çeşitli elektronik devre uygulamaları (diyot, transistör, triyak ve OpAmp uygulamaları, doğrultmaç ve yükselteç devreleri).
 
MA 229 ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SİSTEMLERİ (T: 3, U: 0, L: 0, AKTS: 3 SEÇMELİ)
Endüstriyel otomasyon sistemlerinin temelleri. Otomasyon sistemlerinde giriş ve çıkış elemanları. PLC mimarisi ve donanımı. PLC programlama editörü. PLC programlama dilleri. PLC programlama (lojik fonksiyonlar, aritmetik işlemler, zamanlayıcılar, sayıcılar, veri işleme). PLC programlama yöntemleri. Endüstriyel uygulamalarda PLC (motor kontrol, PID kontrol, endüstriyel haberleşme, HMI).

MESLEKİ SEÇMELİ III
 
MA 222 POMPALAR VE KOMPRESÖRLER (T: 3, U: 0, L: 0, AKTS: 3 SEÇMELİ)
Borulama sistemleri, boru akışları, borularda basınç kayıpları, debiler. Pompalar, genel yapıları, çeşitleri. Pompaların boyut analizi, özgül hız, pompa performans parametreleri. Pompaların debi, basınç, güç ve verim. Pompa performans eğrileri, pompa seçimi. Kompresörler, genel yapıları, çeşitleri. Kompresörlerin boyut analizi, özgül hız, kompresör performans parametreleri. Kompresörlerin debi, basınç, güç ve verim. Kompresörlerin performans eğrileri, kompresör seçimi. Sızdırmazlık elemanları, kavitasyon. Pompa ve kompresörlerin test edilmesi.
 
MA 224 MALZEME MUAYENE YÖNTEMLERİ (T: 3, U: 0, L: 0, AKTS: 3 SEÇMELİ)
Malzeme muayene yöntemleri. Malzeme muayenenin amaçları. Tahribatsız muayene yöntemleri. Penetran sıvı ile muayene. Ultrasonik kontrol. Röntgen ışını ile kontrol. Manyetik kontrol. Basınçla kontrol. Tahribatlı muayene yöntemleri. Metalografik inceleme. Sertlik ölçme. Çekme deneyi. Darbe deneyi. Yorulma deneyi. Sürünme deneyi. Süneklik ve eğme deneyi. Burulma deneyi.
 
MA 226 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM III (T: 3, U: 0, L: 0, AKTS: 3 SEÇMELİ)
2 boyutlu çizim, 2 boyutlu çizimlere 3 boyut kazandırma, sac metal işleme, parça montajı, görselleştirme, teknik resim, mesh yüzey modelleme.

MESLEKİ SEÇMELİ IV
 
MA 234 ÜRETİM YÖNETİMİ (T: 3, U: 0, L: 0, AKTS: 3 SEÇMELİ)
Üretim Yönetimi ve Tarihçesi, üretim teknolojilerindeki gelişmeler, üretim sistemleri, üretim stratejileri ve rekabet, teknoloji kararları, ürün tasarımı ve ürün geliştirme, süreç yönetimi ve süreç kararları, fabrika içi yerleştirme, stok yönetimi ve stok kontrolü, tam zamanında üretim, yalın üretim, kalite kontrol, kapasite planlama ve yönetimi.
 
MA 236 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (T: 3, U: 0, L: 0, AKTS: 3 SEÇMELİ)
Standard ve standardizasyon, standardizasyonun sağladığı faydalar, Standard çeşitleri, Türkiye’de standardizasyon ve standart hazırlama çalışmaları, belgelendirme, akreditasyon ve belgelendirme faaliyetleri, uluslararası standardizasyon çalışmaları, kalitenin tarihçesi ve temel kavramları ve kalite yaklaşımları, kalite, verimlilik, kalite maliyeti ve kalite ile ilgili yanlış düşünceler, kalite kavramına değişik yaklaşımlar ve toplam kalite yönetimi, uluslararası kabul gören bazı kalite sistem ve belgeleri, kalite yönetim sistemi, ISO 9 kalite yönetim sistemi, ISO 9000 kalite yönetim sistemi standartları 000 kalite yönetim sistemi standartları, kalite yönetim sistemi, ISO 9000 kalite yönetim sistemi standartları, güvenli ürün, G ve CE belgeleri, piyasa gözetim ve denetimi ile ilgili mevzuat, idari yaptırım cezaları, TS en ISO/IEC 17025 “deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar”.
 
MA 238 YALIN ÜRETİM (T: 3, U: 0, L: 0, AKTS: 3 SEÇMELİ)
Değer akışı haritalandırma ve süreç analizleri; hücrelerle üretim/yönetim ve hücre tasarımı; SMED, üretim düzgünleştirme ve itme/çekme sistemleri; yalın lojistik; yalın yönetim sistemi; yalın maliyet muhasebesi; yalın ürün geliştirme; çeşitli gerçek yalın üretim/yönetim uygulamalarından örnekler
 
MESLEK ETİĞİ (T: 3, U: 0, L: 0, AKTS: 3 SEÇMELİ)
Dersin içeriğini etik ve ahlak kavramları, meslek etiğine giriş ve meslek etiğine ilişkin temel kavramlar, etik sistemlerin incelenmesi, etik ve sosyoloji, Türkiye'de etiğe bakış, meslek etiğinin bağlamları, temel etik ilkeler, etiğin boyutları, iş hayatında etiğin uygulama alanları ve uygulanabilirliği, örnek olaylar üzerinden etik değerlendirme konuları oluşturmaktadır.