Program Eğitim Amaçları

  • Makine imalat sektöründe kullanılan temel teknolojileri üretimde başarı ile uygulayabilir, ürünlerin kalite kontrol işlemlerini yapabilir, etkin tasarım/imalat yazılımı bilgisi ile kamu/özel sektörde çalışabilir.
  • Teknolojideki hızlı gelişmeleri takip ederek onlara uyum sağlayabilir.
  • Mesleki gelişimlerini lisans eğitimlerine devam ederek sürdürebilir.
  • Mesleki hayatlarında iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma bilinci ile etik değerlere bağlı çalışabilir.