Yönetim

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Şeref ÖCALIR

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Nasıf KURU