Program Tanıtımı

2021-2022 döneminde ön lisans öğrenci alımına başlayan Makine Programı, 21 Mayıs 2020 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararı ile Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü altında kurulmuştur. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu kampüsü Mersin Organize Sanayi Bölgesi’nin tüm altyapı, laboratuvar ve sosyal olanaklarından faydalanabilmektedir. Bölgenin en önemli teknolojik yatırımlarından olan ve Mersin Organize Sanayi Bölgesi yerleşkesinde faaliyete geçen “Yenilik ve Dijital Dönüşüm Merkezi, Model Fabrika”; öğrencilerimizin inovatif çalışmalarında faydalanabilecekleri bir diğer ileri laboratuvar ve uygulama merkezidir. Makine Programı talaşlı ve talaşsız üretim metotları, bilgisayar destekli tasarım ve üretim (CAD-CAM), ölçme ve kalite-kontrol, hidrolik ve pnömatik sistemler, malzeme tanıma hakkında bilgi ve beceri kazandıran, bir işletmede sorumluluk alabilen ve bu işletmelerin üretim süreçlerinde sürdürülebilirliği sağlayan teknik ara elemanları yetiştiren bir programdır. Ayrıca mezunlarımız OSYM tarafınca yapılan Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili lisans programlarına devam edebilirler.

Programın Hedefi
Programın hedefi; makine programı alanındaki teorik ve uygulamalı bilgileri, mesleki, yönetimsel ve sosyal sorumluluk bilinci çerçevesi ile beceriye dönüştürebilen, teknolojiyi etkin kullanan, yaşam boyu öğrenmeyi prensip edinmiş bireyler yetiştirmektir.
 
Programa Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemi ile sağlanmaktadır. Programımız, merkezi yerleştirme sınavı puan türünden Temel Yeterlilik Testine (TYT) göre öğrenci kabul etmektedir.
 
Mezuniyet Şartları 
Makine programından mezun olabilmek için, öğrencilerimizin dört dönemde aldıkları derslerin toplam AKTS kredisinin 120 olması gerekmektedir. Tüm dersleri başarı ile tamamlayan, Genel Not Ortalaması (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olan ve staj vb. diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programımızdan mezun olabilirler. Mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrencilerimiz, “Makine Teknikeri” unvanı almaya hak kazanırlar.
 
İstihdam Olanakları
Makine Programı mezunları, kamuda ve özel sektörde makine teknikeri pozisyonunda nitelikli ara eleman olarak istihdam edilirler. Mezun olan öğrenciler özel sektörde özellikle; makine tasarım ve imalatında, CNC torna/freze tezgâhlarının programlanması ve operatörlüğünde, üretim makinelerinin bakım ve onarımında, kalite yönetim sistemlerinin uygulanmasında, fabrika üretim sahalarının iş takiplerinde, teknik servis ve satış/pazarlama alanlarında görev alabilirler.
 
DGS ile Geçilebilen Programlar
Makine Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Üretim Mühendisliği, Gemi İnşaatı Mühendisliği, Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği, Metal Öğretmenliği, Döküm Öğretmenliği, Otomotiv Öğretmenliği, Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği, Kalıpçılık Öğretmenliği, Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği, Talaşlı Üretim Öğretmenliği.